23 అక్టోబర్, 2012

భుగోళ్ళ ఉశ్నీకరణము | Global Warming | Telugu Poetry


వరుణ కరుణ కానరాక,
ఆరుణ కిరణ తాళలేక,
మానవుడి ఆవేదన,
తనకు తాను చేసుకున వంచ్చన


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి