23 అక్టోబర్, 2012

విప్లవానికి నాంది | Telugu Peotry


నిసహాయానికి అసహనం తోడైతే, ఆకలి చావులకి అర్థం పలుకును...
తెల్లని జెండా, రక్తపు కనీరు పులుముకుని ఎర్రగా మారును.....
కారుణ్యం చూపు కళ్ళు, కసితొ కదిలినపుడు విప్లవానికి నాంది పలుకును.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి