23 అక్టోబర్, 2012

దేవుడు ఇచ్చిన చెల్లెలు | Telugu Poetry


మౌనంలో నడిచె నా జీవితంలో అలజడి రేపి సందడి చెసావు ...
 
జీవితానికి అర్థం, పరమార్థం తెలిసినా, దారి తెలియని ఎడారిలో దారి చూపి సహాయపడుతునావ్...
 
తొలకరి చినుకులా నీ నవ్వు, అగ్ని గుండమైన నా కొపాని చలారుస్తుంది...

నాలో విసుగుని విరిచ్చి, చిరాకుని చెరచి, అనుభందంలో అనుభవగ్నుడిగా మార్చావు...
 
దీపంలా నీ వెలుగు నీకు తెలియకపోయినా, అ వెలుగులో నడిచె నాకు నీవు, చేల్లెలివై ఉండడం నా అదృష్టం.
 
నీ అన్నయ..... శ్రీహర్ష

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి