7 డిసెంబర్, 2012

సురకాంత పాదం | Telugu Poetry


పాదం,
సురకాంత సువర్ణపు ఈ పాదం,
రమణీయ రవివోలు ఈ పాదం,
పులకరించిన పుష్పం ఈ పాదం,
కవితాన్కిత అందం ఈ పాదం.


స్పూర్తినిచ్చిన చిత్రం  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి