20 నవంబర్, 2013

ఖ్యాతి - ఆస్థి


రీతిలో నీతి, ఖ్యాతిని తెస్తుంది,
రీతిలో అవినీతి, ఆస్థిని ఇచ్చినా , మనశాంతిని పెట్టుబడిగా తీసుక్కుంటుంది...

ఆలోచించి , అలవరుచుకుని , ఆచరించడానికి  ప్రయత్నిద్దాం

reethilo neethi, kyaathini thesthundhi...
reethilo avineethi, aasthini ichinaa,  manashanthini pettubadiga theesukuntundhi...

aalochinchi, alavarchukuni, aacharinchadaaniki prayathniddhaam

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి