23 డిసెంబర్, 2013

నిశీధికి నిశీది భయపడింది

దుష్టుడు తనను తాను చూసుక్కుని భయపడినప్పుడు లోక్కానికి  మంచ్చి కలగ్గోచు,
కానీ సజ్జనుడు తన శైలికి భయపడినప్పుడు, సమాజం మీదనే ఆశ సడలుతుంది

నిశీధికి నిశీద్దె భయపడోచు కానీ,
వెలుగుకి తన రీతిలో సందేహం ఉండక్కుడదు

Dhustudu thananu thaanu chusukuni bhayapadinapudu lokaaniki manchi kalagochu,
Kaani sajanudu thana shailiki bhayapadinapudu, samaajam meedhane aasha sadaluthundhi...

Nishidhi ki Nishidhi e bhayapadochu Kaani,
Velugu ki thana reethi lo sandheham undakudadhu

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి